Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

online

Zapraszamy na INTERAKTYWNE SEMINARIA online, poruszające problematykę kalkulacji kosztorysowej

  • Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji  z dokumentami przetargowymi
  • Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w świetle nowej ustawy pzp w zależności od postanowień umownych
  • System realizacji inwestycji w formule  „zaprojektuj i wybuduj” – wady i zalety  dla stron postępowania

zobacz szczegółowy opis…

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, zmuszeni byliśmy odwołać kursy kosztorysowania robót budowlanych w formie dotychczasowej.

Chcąc zachować zasady bezpieczeństwa a jednocześnie pomóc Państwu w zdobyciu wiedzy, wdrożyliśmy nową usługę – szkolenie online.

Dostarczamy Państwu narzędzi informatycznych (TeamViewer) umożliwiających przeprowadzenie szkolenia online. Jest to usługa polegająca na zdalnym połączeniu osób biorących udział w kursie poprzez wideo-konferencję. W ten sposób możliwe jest prowadzenie wykładu jak również dyskusja z osobami biorącymi udział w szkoleniu online.

Połączenie jest całkowicie bezpieczne (wyrażenie zgody na szkolenie online nie jest równoznaczne z przyznaniem dostępu do Państwa komputera). Wystarczy kliknąć link przesłany do Państwa w osobnym mailu, jest to również zgoda na połączenie wideo z pozostałymi uczestnikami szkolenia – i to wszystko!

Znak towarowy zastrzeżony. Logo użyte jedynie w celach informacyjnych

Z naszej strony zapewniamy profesjonalną obsługę, dostosowanie szkolenia do Państwa potrzeb jak również odpowiedzi na pytania, które mogłyby pojawić się w trakcie kursu.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie sprzętu zaopatrzonego w kamerę internetową, łącze internetowe i dostęp w systemie operacyjnym do „uprawnień administratora”.

Kurs będzie trwał według założonego planu (6 dni), będzie również możliwość zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusji. Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane do Państwa pocztą oraz e-mailem. Pozostałe warunki szkolenia nie ulegają zmianie.