Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

IWNB cz.1 – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane – obiekty kubaturowe

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Informacyjny zestaw wskaźników

 1. zapewnić ma orientację:
  • wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, w podziale na elementy i stany realizacyjne,
 2. służyć ma:
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw,
  • inwestorom, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za pomoc przy szacowaniu kosztów realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego, a także przy ocenie ofert składanych przez wykonawców,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

Za podstawę opracowania wskaźników przyjęto:

 • wybrane budynki i budowle z konkretnych realizacji sprowadzone do postaci modelowej poprzez eliminację czynników szczególnych i ujednolicenie warunków wykonawstwa,
 • modele sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych, obejmujące pełen zakres robót składających się na wykonanie tych sieci w znacznej skali przestrzennej, sprowadzone do obranej jednostki odniesienia nakładów,
 • kosztorysowe normy nakładów rzeczowych z KNR, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB,
 • średnie w skali kraju stawki robocizny i stawki pracy sprzętu oraz średnie hurtowe ceny materiałów budowlanych występujące w obrocie towarowym, bez podatku VAT,
 • ceny prefabrykowanych elementów żelbetowych, uśrednione w skali kraju w oparciu o dane z kilkunastu wytwórni,
 • średnie w skali kraju wskaźniki kosztów pośrednich i zysku, obliczone w oparciu o dane rzeczywiste z kilkuset przedsiębiorstw – reprezentantów. Wskaźnik narzutu zysku odniesiono do sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich.

Spis zawartości:

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…

ROZDZIAŁ I – Wskaźniki nakładów finansowych na budynki mieszkalne i niemieszkalne

 1. Budynek mieszkalny 116 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK28)
 2. Budynek mieszkalny 57 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK27)
 3. Budynek mieszkalny 40 rodz.z bankiem /techn. trad./ (AK12)
 4. Budynek mieszkalny 38 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK26)
 5. Budynek mieszkalny 31 rodz. /techn. mon./ (AE02)
 6. Budynek mieszkalny 24 rodz. /techn. trad./ (AK17)
 7. Budynek mieszkalny 18 rodz. /techn. trad./ (AK29)
 8. Kamienica tradycyjna 7 mieszk. /tech. trad./ (AK11)
 9. Budynek mieszkalny 6 rodz. /techn. trad./ (AC01)
 10. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK25)
 11. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK23)
 12. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK20)
 13. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK18)
 14. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK21)
 15. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK24)
 16. Budynek mieszkalny 1 rodz. parterowy /techn. trad./ (AK19)
 17. Budynek mieszkalny 1 rodz. wolnost. /domy kanad./ (AP01)
 18. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK05)
 19. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK09)
 20. Budynek mieszkalny 1 rodz. ?OMEGA” /tech. trad./ (AK14)
 21. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK10)
 22. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK08)
 23. Budynek mieszkalny 1 rodz. szereg./tech. trad./ (AK22)
 24. Budynek mieszkalny 1 rodz. ?QUATRO” /tech. trad./ (AK15)
 25. Budynek mieszkalny 1 rodz. z warsztatem (AK16)
 26. Domek letniskowy (CK01)
 27. Budynek obsługi turystów jednostek pływających (CK21)
 28. Budynek socjalno-biurowy punktu gromadzenia odpadów problemowych (DP01)
 29. Budynek administracyjno socjalny /techn. trad./ (DK02)
 30. Budynek ZUS /techn. szkieletowa/ (DC01)
 31. Pawilon handlowy osiedlowy /techn. trad./ (EC02)
 32. Pawilon handlowy (EK02)
 33. Pawilon handlowy /ZSBO/ (EC01)
 34. Pawilon handlowy /techn. trad./ (EK01)
 35. Stacja paliw z myjnią i pasażem handlowym (EK51)
 36. Bezdotykowa myjnia (EC03)
 37. Garaż 10-boksowy /techn. trad./ (FK12)
 38. Garaż 2-boks.z pom. na stację transf./techn.trad./ (FK22)
 39. Garaż indywidualny 1-boksowy /techn. trad./ (FK13)
 40. Trzykondygnacyjny parking podziemny (FE51)
 41. Kotłownia /techn. trad./ (GK02)
 42. Budynek techniczny (GK04)
 43. Budynek zaplecza (GK01)
 44. Budynek warsztatowy /techn. trad./ (GK03)
 45. Hala 2-nawowa /szkieletowa stal./ (GC01)
 46. Hala produkcyjna z zapleczem socjal. /konstr. stal./ (GC12)
 47. Hala magazynowa z częścią socjalną i kotłownią (GC06)
 48. Hala magazynowa (GC04)
 49. Hala stalowa z budynkiem biurowym (GC03)
 50. Budynek magazynowy z zapleczem biurowym (GK05)
 51. Budynek administracyjno-gospodarczy z chłodnią sadzonek (GP12)
 52. Hala magazynowa (GC05)
 53. Magazyn materiałów wybuchowych /techn.monolit./ (GE01)
 54. Wiata magazynowa /szkieletowa stalowa/ (GC02)
 55. Pawilon dla dużych kotów z wybiegiem /techn. trad./ (HK51)
 56. Świetlica (IK08)
 57. Przedszkole 4 oddz. na 120 dzieci /SBO/ (IC01)
 58. Przedszkole 4 oddz. na 100 dzieci /techn. trad./ (IK02)
 59. Przedszkole 4-oddziałowe (IK03)
 60. Przedszkole w technologii energooszczędnej (IK31)
 61. Przedszkole w tech. energooszczędnej i odnawialnej (IK32)
 62. Szkoła podstawowa (IK05)
 63. Gimnazjum akademickie (IK04)
 64. Szkoła średnia (IK07)
 65. Budynek laboratoryjny (IK06)
 66. Dom kultury (IK10)
 67. Ośrodek zdrowia /tech. trad./ (JK01)
 68. Budynek izby wytrzeźwień /techn. trad. uprzem./ (JK031)
 69. Dom pomocy społecznej /techn. trad. uprzem./ (JK02)
 70. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (JK71)
 71. Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym (KC02)
 72. Hala sportowa (KC01)
 73. Hala sportowo-widowiskowa (KC03)
 74. Hala sportowa (KC04)
 75. Hala sportowa (KC05)
 76. Budynek sali gimnastycznej /techn. trad./ (KK03)
 77. Sala gimnastyczna w techn. pasywnej i energooszczędnej(KK04)
 78. Budynek sportowo-rehabilitacyjny (KK02)
 79. Kryta pływalnia (KK41)
 80. Budynek portierni /techn. trad./ (LK03)
 81. Portiernia /techn. trad./ (LK02)
 82. Portiernia (LC01)
 83. Budynek komendy powiatowej straży pożarnej (LK51)
 84. Szklarnia (LP20)
 85. Przechowalnia warzyw /techn. trad. uprzem./ (LK31)
 86. Chlewnia /techn. trad./ (LK21)
 87. Obora /techn. trad./ (LK24)
 88. Budynek gospodarczy /techn. trad./ (LK20)
 89. Wiata z gabionów /techn. prefabrykowana/ (LP43)
 90. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
 91. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
 92. Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
 93. Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
 94. Stacja transformatorowa /techn. trad./ (SK01)
 95. Budynek energetyczny /techn. trad./ (SK23)
 96. Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (UP22)
 97. Budynek hangaru przystani jachtowej (UP52)
 98. Zbiornik ociekowy (WP11)

ROZDZIAŁ II – Wskaźniki nakładów finansowych na rozbudowę budynków 209

 1. Rozbudowa centrum handlowego (VC02)
 2. Rozbudowa warsztatu stolarskiego /techn. szkiel./ (VC03)
 3. Rozbudowa zakładu produkującego wyroby gumowe (VK01)
 4. Rozbudowa centrum artykułów ogrodniczych (VK02)
 5. Rozbudowa budynku administracyjnego starostwa powiatowego (VK03)

ROZDZIAŁ III – Wskaźniki nakładów finansowych na roboty remontowe i modernizacyjne 221

 1. Adaptacja poddasza bud. wiejskiego na mieszkanie (YK21)
 2. Adaptacja poddasza bud. wielorodzinnego na mieszkanie (YK22)
 3. Adaptacja poddasza kamienicy na mieszkanie (YK23 )
 4. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK24)
 5. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK25)
 6. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK26)
 7. Adaptacja budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską (YK30)
 8. Modernizacja kuchni w domu pomocy społecznej (YK41)
 9. Adaptacja poddasza w zabytkowym obiekcie na oddział neonatologii (YK51)
 10. Modernizacja i rozbudowa specjalistycznej przychodni lekarskiej (YK52)
 11. Docieplenie budynku mieszkalnego 15-rodz. (YA01, YA04)
 12. Docieplenie budynku mieszkalnego 30-rodz. (YA02, YA05)
 13. Docieplenie budynku mieszkalnego 40-rodz. (YA03, YA06)
 14. Docieplenie budynku mieszkalnego 120-rodz. (YA07, YA08)
 15. Termorenowacja bud. mieszkalnego 45-rodz. (YP01 do YP04)
 16. Termomodernizacja dachu pawilonu handlowego (YC01)
 17. Renowacja elewacji budynku zabytkowego (YK01, YK02, YK03)
 18. Konstrukcja podparć balkonów (YK11)


Follow by Email
YouTube