Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

IWNB cz.1 – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane – obiekty kubaturowe

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Informacyjny zestaw wskaźników

 1. zapewnić ma orientację:
  • wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, w podziale na elementy i stany realizacyjne,
 2. służyć ma:
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw,
  • inwestorom, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za pomoc przy szacowaniu kosztów realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego, a także przy ocenie ofert składanych przez wykonawców,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

Za podstawę opracowania wskaźników przyjęto:

 • wybrane budynki i budowle z konkretnych realizacji sprowadzone do postaci modelowej poprzez eliminację czynników szczególnych i ujednolicenie warunków wykonawstwa,
 • modele sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych, obejmujące pełen zakres robót składających się na wykonanie tych sieci w znacznej skali przestrzennej, sprowadzone do obranej jednostki odniesienia nakładów,
 • kosztorysowe normy nakładów rzeczowych z KNR, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB,
 • średnie w skali kraju stawki robocizny i stawki pracy sprzętu oraz średnie hurtowe ceny materiałów budowlanych występujące w obrocie towarowym, bez podatku VAT,
 • ceny prefabrykowanych elementów żelbetowych, uśrednione w skali kraju w oparciu o dane z kilkunastu wytwórni,
 • średnie w skali kraju wskaźniki kosztów pośrednich i zysku, obliczone w oparciu o dane rzeczywiste z kilkuset przedsiębiorstw – reprezentantów. Wskaźnik narzutu zysku odniesiono do sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich.

Spis zawartości:

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…


Nazwa obiektusymbol wg IWNB
Budynek mieszkalny 6 rodz. /techn. trad./ (AC01)
Budynek mieszkalny 31 rodz. /techn. mon./ (AE02)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK05)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK08)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK09)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK10)
Kamienica tradycyjna 7 mieszk. /tech. trad./ (AK11)
Budynek mieszkalny 40 rodz.z bankiem /techn. trad./ (AK12)
Budynek mieszkalny 1 rodz. "OMEGA” /tech. trad./ (AK14)
Budynek mieszkalny 1 rodz. "QUATRO” /tech. trad./ (AK15)
Budynek mieszkalny 1 rodz. z warsztatem (AK16)
Budynek mieszkalny 24 rodz. /techn. trad./ (AK17)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK18)
Budynek mieszkalny 1 rodz. parterowy /techn. trad./ (AK19)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK20)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK21)
Budynek mieszkalny 1 rodz. szereg./tech. trad./ (AK22)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK23)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK24)
Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK25)
Budynek mieszkalny 38 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK26)
Budynek mieszkalny 57 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK27)
Budynek mieszkalny 116 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK28)
Budynek mieszkalny 18 rodz. /techn. trad./ (AK29)
Budynek mieszkalny 1 rodz. wolnost. /domy kanad./ (AP01)
Domek letniskowy (CK01)
Budynek obsługi turystów jednostek pływających (CK21)
Budynek ZUS /techn. szkieletowa/ (DC01)
Budynek administracyjno socjalny /techn. trad./ (DK02)
Budynek socjalno-biurowy punktu gromadzenia odpadów problemowych (DP01)
Pawilon handlowy /ZSBO/ (EC01)
Pawilon handlowy osiedlowy /techn. trad./ (EC02)
Bezdotykowa myjnia (EC03)
Pawilon handlowy /techn. trad./ (EK01)
Pawilon handlowy (EK02)
Stacja paliw z myjnią i pasażem handlowym (EK51)
Trzykondygnacyjny parking podziemny (FE51)
Garaż 10-boksowy /techn. trad./ (FK12)
Garaż indywidualny 1-boksowy /techn. trad./ (FK13)
Garaż 2-boks.z pom. na stację transf./techn.trad./ (FK22)
Hala 2-nawowa /szkieletowa stal./ (GC01)
Wiata magazynowa /szkieletowa stalowa/ (GC02)
Hala stalowa z budynkiem biurowym (GC03)
Hala magazynowa (GC04)
Hala magazynowa (GC05)
Hala magazynowa z częścią socjalną i kotłownią (GC06)
Hala produkcyjna z zapleczem socjal. /konstr. stal./ (GC12)
Magazyn materiałów wybuchowych /techn.monolit./ (GE01)
Budynek zaplecza (GK01)
Kotłownia /techn. trad./ (GK02)
Budynek warsztatowy /techn. trad./ (GK03)
Budynek techniczny (GK04)
Budynek magazynowy z zapleczem biurowym (GK05)
Budynek administracyjno-gospodarczy z chłodnią sadzonek (GP12)
Pawilon dla dużych kotów z wybiegiem /techn. trad./ (HK51)
Przedszkole 4 oddz. na 120 dzieci /SBO/ (IC01)
Przedszkole 4 oddz. na 100 dzieci /techn. trad./ (IK02)
Przedszkole 4-oddziałowe (IK03)
Gimnazjum akademickie (IK04)
Szkoła podstawowa (IK05)
Budynek laboratoryjny (IK06)
Szkoła średnia (IK07)
Świetlica (IK08)
Dom kultury (IK10)
Przedszkole w technologii energooszczędnej (IK31)
Przedszkole w tech. energooszczędnej i odnawialnej (IK32)
Ośrodek zdrowia /tech. trad./ (JK01)
Dom pomocy społecznej /techn. trad. uprzem./ (JK02)
Budynek izby wytrzeźwień /techn. trad. uprzem./ (JK031)
Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (JK71)
Hala sportowa (KC01)
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym (KC02)
Hala sportowo-widowiskowa (KC03)
Hala sportowa (KC04)
Hala sportowa (KC05)
Budynek sportowo-rehabilitacyjny (KK02)
Budynek sali gimnastycznej /techn. trad./ (KK03)
Sala gimnastyczna w techn. pasywnej i energooszczędne (KK04)
Kryta pływalnia (KK41)
Portiernia (LC01)
Portiernia /techn. trad./ (LK02)
Budynek portierni /techn. trad./ (LK03)
Budynek gospodarczy /techn. trad./ (LK20)
Chlewnia /techn. trad./ (LK21)
Obora /techn. trad./ (LK24)
Przechowalnia warzyw /techn. trad. uprzem./ (LK31)
Budynek komendy powiatowej straży pożarnej (LK51)
Szklarnia (LP20)
Wiata z gabionów /techn. prefabrykowana/ (LP43)
Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
Stacja transformatorowa /techn. trad./ (SK01)
Budynek energetyczny /techn. trad./ (SK23)
Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (UP22)
Budynek hangaru przystani jachtowej (UP52)
Rozbudowa centrum handlowego (VC02)
Rozbudowa warsztatu stolarskiego /techn. szkiel./ (VC03)
Rozbudowa zakładu produkującego wyroby gumowe (VK01)
Rozbudowa centrum artykułów ogrodniczych (VK02)
Rozbudowa budynku administracyjnego starostwa powiatowego (VK03)
Zbiornik ociekowy (WP11)
Docieplenie budynku mieszkalnego 15-rodz. (YA01, YA04)
Docieplenie budynku mieszkalnego 30-rodz. (YA02, YA05)
Docieplenie budynku mieszkalnego 40-rodz. (YA03, YA06)
Docieplenie budynku mieszkalnego 120-rodz. (YA07, YA08)
Termomodernizacja dachu pawilonu handlowego (YC01)
Adaptacja poddasza bud. wiejskiego na mieszkanie (YK21)
Adaptacja poddasza bud. wielorodzinnego na mieszkanie (YK22)
Adaptacja poddasza kamienicy na mieszkanie (YK23 )
Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK24)
Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK25)
Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK26)
Adaptacja budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską (YK30)
Modernizacja kuchni w domu pomocy społecznej (YK41)
Adaptacja poddasza w zabytkowym obiekcie na oddział neonatologii (YK51)
Modernizacja i rozbudowa specjalistycznej przychodni lekarskiej (YK52)
Termorenowacja bud. mieszkalnego 45-rodz. (YP01 do YP04)