Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

WRC – wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych

Niniejszy zeszyt, o skróconej nazwie WRC, ma na celu bezpośrednie zorientowanie odbiorców Serwisu w zmianach cen zachodzących w budownictwie.

Zeszyt WRC składa się z pięciu części:

 • Część I – ukazuje ruch cen na przykładzie wybranych obiektów indywidualnych,
 • Część II – odnosi się do wyodrębnionych grup obiektów określonego rodzaju; obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej, pawilony handlowo-usługowe, budynki warsztatowe, budynki inwentarskie, garaże oraz budynki przychodni i ośrodków zdrowia,
 • Część III – obrazuje udział procentowy poszczególnych składników kalkulacyjnych, a więc R, M, S, Kp, Kz i Z w kosztach budowy obiektów. Sądzimy, że tego rodzaju wskaźniki (na stronach oznaczonych pomarańczowym paskiem) okażą się przydatnymi dla nabywców publikacji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa.
 • Część IV – ukazuje ruch cen na przykładzie średnich krajowych cen wykonania wybranych asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych (wybrane pozycje z ?Informacyjnego zestawu średnich cen asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych ? ICAR?),
 • Część V – ukazuje ruch cen na przykładzie średnich krajowych cen wykonania wybranych asortymentów robót obiektów sieciowych (wybrane pozycje z ?Informacyjnego zestawu wskaźników nakładów na obiekty budowlane ? IWNB?).

Zeszyt w części I nawiązuje do „Informacyjnego zestawu wskaźników nakładów na obiekty budowlane – IWNB”, gdzie zainteresowani znajdą wyczerpujące charakterystyki obiektów, których dotyczą zamieszczone tu wskaźniki ruchu cen. Natomiast część II – wskaźniki ruchu cen obiektów, jak i część III – procentowy udział składników kalkulacyjnych w cenach
wybranych grup obiektów, zostały oparte na materiale statystycznym, wykraczającym poza ramy IWNB.

Spis zawartości:

Część I. Wskaźniki ruchu cen dla obiektów indywidualnych.

 • Budynek mieszkalny 24 rodzinny w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 6 rodzinny – technologia szkieletowa stalowa
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny wolnostojący w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny z garażem, w zabudowie szeregowej, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 • Budynek mieszkalny 1 rodzinny z warsztatem, w technologii tradycyjnej
 • Budynek mieszkalny 40 rodzinny z bankiem na parterze, w technologii uprzemysłowionej
 • Kamienica tradycyjna 7 mieszkaniowa o niskim standardzie wyposażenia, ze sklepami na parterze
 • Ośrodek zdrowia na wsi w technologii tradycyjnej
 • Państwowy Dom Opieki Społecznej w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 • Przedszkole 4 oddziałowe w technologii szkieletowej ? SBO
 • Przedszkole 4 oddziałowe na 100 dzieci w technologii tradycyjnej
 • Szkoła podstawowa, w technologii tradycyjnej udoskonalonej
 • Gimnazjum akademickie, w technologii tradycyjnej udoskonalonej
 • Pawilon handlowy w technologii ZSBO
 • Pawilon handlowy w technologii tradycyjnej
 • Hala sportowa – konstrukcja stalowa, szkieletowo-łukowa
 • Budynek izby wytrzeźwień w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 • Portiernia w technologii tradycyjnej zmodyfikowanej
 • Budynek administracyjno-socjalny z laboratorium
 • Budynek gospodarczy w technologii tradycyjnej zmodyfikowanej
 • Wiata magazynowa – konstrukcja stalowa
 • Budynek stacji transformatorowej
 • Garaż wolnostojący, jednoboksowy, w technologii tradycyjnej
 • Kotłownia w technologii tradycyjnej udoskonalonej
 • Budynek warsztatowy w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 • Hydrofornia ze stacją transformatorową w technologii tradycyjnej
 • Hala stalowa dwunawowa – konstrukcja szkieletowa stalowa
 • Budynek zaplecza z kominem c.o. o wysokości 10 m, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 • Komin jednoprzewodowy stalowy o wysokości 43 m
 • Zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności V=20 m3
 • Zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności V=2,8 m3
 • Przyłącze c.o. do budynku
 • Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami
 • Oświetlenie terenu – linia kablowa
 • Droga o nawierzchni betonowej
 • Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • Parking samochodowy wewnątrzosiedlowy o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • Osłona śmietnikowa 4 kontenerowa
 • Osłona śmietnikowa 2 kontenerowa
 • Regulacja strumienia Jawnik
 • Most typu rolniczego
 • Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego na mieszkanie

Część II. Wskaźniki ruchu cen dla grup rodzajowych obiektów

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończenie standardowe
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej – KOB1158 – wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe, indywidualna kotłownia
 • Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej – KOB2728 – wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
 • Budynki warsztatowe w technologii tradycyjnej – KOB2898 – wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
 • Budynki garażowe w technologii tradycyjnej – KOB2668 – wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
 • Budynki przychodni i ośrodków zdrowia w technologii tradycyjnej – KOB1538 – wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe
 • Budynki inwentarskie dla bydła (obory dla krów, bukaciarnie) – KOB2518 – wolnostojące, parterowe, bez podpiwniczenia, bez wyposażenia

Część III. Procentowy udział składników kalkulacyjnych w cenach wybranych grup obiektów

 • Budynki mieszkalne 1-rodzinne, wolnostojące, w technologii tradycyjnej
 • Garaże 2-3 boksowe w technologii tradycyjnej
 • Przyłącza wodociągowe do budynków z rur PE
 • Przyłącza kanalizacyjne do budynków z rur PVC
 • Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • Docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Część IV. Wskaźniki ruchu cen dla wybranych asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych

Część V. Wskaźniki ruchu cen dla wybranych asortymentów robót obiektów sieciowych