Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Artykuły i porady

Artykuły problemowe:

 1. Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji
  02.01.2017 r.
 2. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  02.06.2016 r.
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w nowelizacji ustawy
  12.05.2016 r.
 4. Podsumowanie 2015 roku – Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku
  29.03.2016 r.
 5. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  01.03.2016 r.
 6. Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku
  23.02.2016 r.
 7. Wzór regulaminu dla zamówień poniżej 30 tys. euro
  20.01.2016 r.
 8. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  20.01.2016 r.
 9. Pytanie do specjalisty: właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa
  05.01.2016 r.
 10. Kryteria wyboru ofert w praktyce
  23.11.2015 r.
 11. JEŻELI KNR-Y TO ZE WSZYSTKIMI KONSEKWENCJAMI
  06.10.2015 r.
 12. KLAUZULE SPOŁECZNOŚCIOWE
  30.09.2015 r.
 13. KRYTERIA WYBORU OFERT O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM
  10.09.2015 r.
 14. Wzory stosowane przy ocenie ofert
  25.08.2015 r.
 15. Rozważania co do istoty omyłki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  07.08.2015 r.
 16. Orzeczenie KIO w sprawie rażąco niskiej ceny – sygn. akt:KIO2615/14
  02.07.2015 r.
 17. Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę
  11.05.2015 r.
 18. Nowe zadanie kosztorysu inwestorskiego
  16.04.2015 r.
 19. Kryteria oceny ofert
  24.03.2015 r.
 20. Zagrożenia związane z realizacją przepisu art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych – cz. I i II
  26.01.2015 r.
 21. RAŻĄCO NISKA CENA po zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych – c.d.
  20.10.2014 r.
 22. Kompetencje specjalistów w sporach o roboty budowlane
  20.12.2013 r.
 23. Znaczenie i odpowiedzialność kosztorysanta w zamówieniach publicznych
  15.09.2011 r.

Dodane: 21 września 2016