Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Artykuły i porady

Artykuły problemowe:

 1. Koniunktura w budownictwie w 2018 r. – część 2
  08.03.2019 r.
 2. Koniunktura w budownictwie w 2018 r. – część 1
  22.02.2019 r.
 3. Czy kosztorys ofertowy może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym?
  04.01.2019 r.
 4. Kryterium kosztowe oceny ofert
  19.10.2018 r.
 5. Zaliczka w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
  31.08.2018 r.
 6. Roboty związane z odwodnieniem i umocnieniem wykopów – pytania i odpowiedzi
  20.04.2018 r.
 7. Wady programów funkcjonalno-użytkowych
  13.12.2017 r.
 8. Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – czy to dobre rozwiązanie dla stron procesu inwestycyjnego?
  19.09.2017 r.
 9. Czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o KNR?
  11.09.2017 r.
 10. Problematyka kosztorysowania w umowach o roboty budowlane
  22.05.2017 r.
 11. Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej – przepisy, prawo zwyczajowe, praktyka ostatnich lat
  07.04.2017 r.
 12. Nowa formuła kalkulacyjna
  18.01.2017 r.
 13. Zmiana umowy po nowelizacji ustawy Pzp
  11.01.2017 r.
 14. Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji
  02.01.2017 r.
 15. Wzory stosowane przy ocenie ofert
  05.12.2016 r.
 16. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  02.06.2016 r.
 17. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w nowelizacji ustawy
  12.05.2016 r.
 18. Podsumowanie 2015 roku – Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku
  29.03.2016 r.
 19. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  01.03.2016 r.
 20. Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku
  23.02.2016 r.
 21. Wzór regulaminu dla zamówień poniżej 30 tys. euro
  20.01.2016 r.
 22. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  20.01.2016 r.
 23. Pytanie do specjalisty: właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa
  05.01.2016 r.
 24. Kryteria wyboru ofert w praktyce
  23.11.2015 r.
 25. JEŻELI KNR-Y TO ZE WSZYSTKIMI KONSEKWENCJAMI
  06.10.2015 r.
 26. KLAUZULE SPOŁECZNOŚCIOWE
  30.09.2015 r.
 27. KRYTERIA WYBORU OFERT O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM
  10.09.2015 r.
 28. Wzory stosowane przy ocenie ofert
  25.08.2015 r.
 29. Rozważania co do istoty omyłki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  07.08.2015 r.
 30. Orzeczenie KIO w sprawie rażąco niskiej ceny – sygn. akt:KIO2615/14
  02.07.2015 r.
 31. Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę
  11.05.2015 r.
 32. Nowe zadanie kosztorysu inwestorskiego
  16.04.2015 r.
 33. Kryteria oceny ofert
  24.03.2015 r.
 34. Zagrożenia związane z realizacją przepisu art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych – cz. I i II
  26.01.2015 r.
 35. RAŻĄCO NISKA CENA po zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych – c.d.
  20.10.2014 r.
 36. Kompetencje specjalistów w sporach o roboty budowlane
  20.12.2013 r.
 37. Znaczenie i odpowiedzialność kosztorysanta w zamówieniach publicznych
  15.09.2011 r.